Changchun Ji Xiang Optoelectronic Co. Ltd.

Changchun New Technology Development Zone
Changchun City, Jilin 130012
China

Phone: 86-431-517-5578
Fax: 86-431-517-8991

www.ccjxoptic.com

Sales Contact
Mrs hou - sales
sales@ccjxoptic.com
86-431-5175578

Related Categories

Cutting
Laser Optics
Assembly
Optical Comparators